Är det ekonomiskt försvarbart att installera solvärme?

Solvärme kan absolut hjälpa dig att  producera varmvatten under sommarhalvåret samt våren och hösten. Räkna med att ett normalhushåll förbrukar ca. 5000kWh (schablonvärde) för att värma tappvarmvatten varje år. Ett skäligt antagande är att solväre kan bistå med ca 3000 kWh. Ett räkneexempel om du har direktverkande el och använder ett elpris på 1,30 kr/kWh spar du in ca. 3 900 kr/år. Själva installationen av ett solvärmesystem för varmvattnet till en villa kostar normalt under 30 000kr.

Träffar: 2136