<<Tillbaka till översikten<<       Uppdatera uppgifterna för Norrlands Trä AB

Återförsäljare: Norrlands Trä AB
Tillverkare: Norrlands Trä AB
Gatuaddress: Sågarvägen 7
Ort: 87010 Älandsbro
Län: Västernorrlands län
Webbsida: http://www.norrlands.com
E-post: butiken@norrlands.com
Kontaktperson: Stefan Hollsten
Telefon: 0611 - 55 20 00
Mobiltelefon:
Har hämtlager:
Nej
Erbjuder finansiering:
Nej
Övrig information:
All vår träpellets tillverkas av såg- och kutterspån från tall och gran (träflis mals ned till pulver och pressas) och är ett mycket bra alternativ för den som vill vara riktigt bekväm eller inte kan ordna med ved. Spånen har naturliga bindemedel och inga tillsatser förekommer. Vår pellets kommer från egen tillverkning och håller mycket hög kvalitet. Pellets är ett miljövänligt kretsloppsbränsle. Precis som vid all förbränning så bildas koldioxid. Men i fallet med pellets så tas koldioxiden upp av den växande skogen i ett kretslopp. Ingen ny koldioxid tillförs atmosfären och det sker inte någon påverkan på växthuseffekten som med fossila bränslen. Det svavel som finns i biobränsle ingår även det i kretsloppet och det sker inte någon ökad försurning av sjöar och vattendrag. Askan från biobränsle innehåller dessutom en stor mängd näringsämnen.
 
Gilla Norrlands Trä AB    
Leveranszoner:
Västernorrlands län
Registrerat pelletspris kr/ton
Pris småpall: 2500 kr/ton
Pris storsäck: 2500 kr/ton
Pris bulk: 2600 kr/ton