<<Tillbaka till översikten<<       Uppdatera uppgifterna för Norra Industrins Entreprenad

Återförsäljare: Norra Industrins Entreprenad
Tillverkare: Skellefteå Kraft
Gatuaddress:
Ort: 73723 Fagersta
Län: Västmanlands län
Webbsida: http://www.norraindustrin.se
E-post: info@norraindustrin.se
Kontaktperson:
Telefon: 0223 16090
Mobiltelefon:
Har hämtlager:
Nej
Erbjuder finansiering:
Nej
Övrig information:
Utkörningsavgift: Gäller upp till 5m³ ved, 6 pall-platser, 8 storsäckar. + 105 kr/pall + 80 kr/storsäck + 125 kr/kubik Större kvantiteter utköres efter överenskommet pris.
 
Gilla Norra Industrins Entreprenad    
Leveranszoner:
Västernorrlands län
Västmanlands län
Registrerat pelletspris kr/ton
Pris småpall: 2765 kr/ton
Pris storsäck: 2750 kr/ton
Pris bulk: 2750 kr/ton