NIBE™ FIGHTER 1250

Första heltäckande bergvärmepumpen med integrerad varmvattenberedare – och marknadens bästa årsvärmefaktor!

NIBE FIGHTER 1250 ingår i en ny generation värmepumpar för uppvärmning av villor och radhus till lågtempererat (vattenburet) distributionssystem typ radiatorer, konvektorer eller golvvärme. Som värmekällor kan bl a ytjord, berg eller sjö användas.

Tack vare den varvtalsstyrda kompressorn och intelligenta styrningen anpassar sig värmepumpen till det effektbehov huset har för tillfället. När det krävs mer värme eller varmvatten ökar den effekten, när det krävs mindre går den ner på lågvarv.

Varvtalsstyrd kompressor och cirkulationspumpar gör att ingen elspets behövs, vilket ger en optimal årsmedelverkningsgrad och lägre driftskostnader.

Den höga effekten gör att tillbyggnad eller inkoppling av pooluppvärmning i en framtid oftast ryms inom värmepumpens kapacitet.

Har en integrerad kopparfodrad varmvattenberedare på 160 liter.

Sexårig trygghetsförsäkring ingår.

Anpassar effekten mellan 4 och 16 kW beroende på husets aktuella behov.

Inbyggd elkassett på 8 kW kopplas automatiskt in som reservdrift om något oförutsett skulle inträffa.

Utrustad med reglerdator för optimal och säker drift. Tydlig information om tillstånd, drifttid och alla temperaturer i värmepumpen visas på LCD-display.

Inbyggd klocka för schemaläggning av extra varmvatten och temperatursänkning/höjning av framledningstemperaturen.

Förberedd för anslutning till extra varmvattenberedare, ventilationsåtervinning, pooluppvärmning etc.

Kan ge kyla varma sommardagar med hjälp av fläktkonvektor.

Förberedd för styrning av två värmesystem med olika temperaturer t ex radiatorer resp golvvärme.

 

 

Träffar: 2507