NIBE™ FIGHTER 1150

Optimal årsvärmefaktor tack vare den inverterstyrda kompressorn.
Inverterstyrd köldbärarpump som förser värmepumpen med för driftfallet anpassat köldbärarflöde.
Minimala driftskostnader, ingen dyr elspets när det blir kallt ute. Kompressorn varvar upp/ner efter rådande behov.
Högt temperaturområde
– Framledningstemperatur 65 °C
– Returledningstemperatur 56 °C.
Styrning med kommunikationsmöjligheter
– Se status och gör inställningar över Internet och SMS med tillbehöret RCU.
Effektvakt som standard.
Inbyggd klocka för schemaläggning av extra varmvatten och sänkning/höjning av framledningstemperaturen.
Förberedd för pooluppvärmning.
Förberedd för styrning av två värmesystem.

 

NIBE FIGHTER 1150 är en komplett värmepump för uppvärmning av villor och radhus med berg, mark eller sjö som värmekälla.

Värmepumpen anpassar sig automatiskt till det effektbehov huset har. När det krävs mer värme eller varmvatten ökar den effekten, när det behövs mindre går den ner på lågvarv. Resultatet är optimal besparing eftersom pumpen alltid har rätt prestanda året om - utan tillsats av extra elspets. Om tillsats av extra elspets skulle behövas kan den inbyggda elkassetten ge ett tillskott på 3 kW. Elkassetten kan även kopplas in automatiskt som reservdrift om något oförutsett skulle inträffa och ge ett tillskott på 9 kW.

Värmepumpen ansluts till valfritt lågtempererat distributionssystem typ radiatorer, konvektorer eller golvvärme. Den är också förberedd för anslutning till ett flertal olika produkter och tillbehör t.ex. varmvattenberedare, ventilationsåtervinning, pool, frikyla och värmesystem med olika temperaturer.

NIBE FIGHTER 1150 är utrustad med en reglerdator för att ge många valmöjligheter t.ex. bra komfort, god ekonomi och säker drift. Tydlig information om tillstånd, drifttid och alla temperaturer i värmepumpen visas på den bakgrundsbelysta displayen. Det medför t.ex. att externa anläggningstermometrar inte är nödvändiga.

NIBE FIGHTER 1150 är uppbyggd på en robust ram med kraftiga plåtar och effektiv ljudisolering för bästa komfort.

Läs mer på

 

Träffar: 2123